Română      English
Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Cine suntem?

Cine suntem?

 

ARMIC este o asociație relativ tânără, dar cu mari perspective pentru inginerii consultanți, ea a fost înființată în anul 2012 din inițiativa,  cu susținerea și participare a 9 societăți de proiectare și consultanță din republică.

Obiectivele principale ale ARMIC, conform Statutului, constituie:

  • dezvoltarea activității de consultanță inginerească, susținerea, promovarea și apărarea drepturilor şi intereselor sociale, economice, tehnice și juridice ale asociațiilor în relațiile cu organele administrației de stat, precum și în raporturile cu alte organe și organisme din Republica Moldova și din străinătate;
  • dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile similare de peste hotare.

Ele vor fi atinse prin:

  • apărarea și reprezentarea intereselor sociale, economice, tehnice și juridice ale asociațiilor întrunite prin participarea în cadrul diferitor negocieri, tratative, structuri și instituții, precum și prin gruparea companiilor moldovenești independente de consultanță în ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSULTANȚI DIN MOLDOVA;
  • promovarea principiilor de respectare a legalității și eticii profesionale în activitatea de consultanță inginerească și relațiile dintre membrii asociați, normele unei concurențe loiale, care asigură o șansă egală fiecăruia;
  • crearea unei imagini favorabile inginerului consultant în societate;
  • promovarea relațiilor de colaborare între membrii asociați;
  • promovarea și dezvoltarea activității de consultanță inginerească;
  • prioritatea calității în activitatea de consultanță inginerească;
  • afirmarea calității de autoritate în problemele legate de exercitarea funcției de inginer consultant.

Actualmente noi avem  9  asociați: de la firme solide cu realizări serioase în domeniu, până la organizații mai mici, cu perspectivă în viitor. Dar toate ele sunt independente și imparțiale în activitatea lor zi de zi. De remarcat că domeniul lor de activitate cuprinde toate domeniile de activitate din construcții, inclusiv infrastructura, unde intră drumurile, podurile, căile ferate, aeroporturile, protecția mediului – stațiile de epurare a apelor uzate, depozitele de deșeuri, construcțiile hidrotehnice, industriale, civile, administrative, de irigare, telecomunicații, etc.

În organizațiile asociate activează un număr de circa 250 specialiști.

În activitatea sa ARMIC va furniza celor interesați informații utile despre membrii asociați diferitor clienți, instituții finanțatoare, companii străine, care intenționează să colaboreze cu firmele de proiectare din Republica Moldova.

În activitatea ARMIC un loc aparte îl au și diferite cursuri sau seminare de profil, foruri de afaceri, etc.

Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Cine suntem?
Ultimele noutăţi
21.06.2016
FIDIC organizează conferinţa internaţională în domeniul infrastructurii
19.03.2016
Participarea la Conferința Regională pentru Infrastructura, ediția a II-a, ”Serviciile de Consultanță inginerească în cadrul achizițiilor publice europene”
14.03.2015
Participarea la Conferința Regională în domeniul Infrastructurii organizată la București, România

Contacte

Str.Bucuriei 12A , MD-2004 Chişinău
Republica Moldova
Tel: +37322 245631
Fax:+37322 748850
e-mail: mail@armic.md

 
© 2020 Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1031   Total ieri: 19   Total azi: 15